Algemene voorwaarden

Op alle dienstverlening van Van Eck¬†Administraties¬†zijn van toepassing de algemene leverings-, betalings- en uitvoervoorwaarden van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB), zoals gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank ‘s-Hertogenbosch als ‘NOAB voorwaarden’ (klik hier voor de voorwaarden; pdf-bestand).

 

Deze voorwaarden worden op eerste verzoek van de klant gratis toegezonden en worden bij het uitbrengen van een offerte standaard bij de offerte gevoegd. Door ondertekening van de offert bevestigt de klant de voorwaarden te hebben ontvangen, van de inhoud te hebben kennis genomen en die integraal als deel uitmakend van de overeenkomst te aanvaarden.